Новини

Резултати от практическа част на VІI Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

В курорта Албена за седми път се проведоха организираните от Фестивална програма "Приятели на България" практически конкурс и семинар за педагози, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности. 

На 21 юни, проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката и патрон на събитието се срещна с участниците и се увери лично, че те са настанени при много добри условия и мероприятията се провеждат по предварително обявения график.

Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката ►

Педагозите, участващи в семинара „Извънкласни и извънучилищни дейности – обмен на успешен педагогически опит“ обсъдиха с министъра въпроси, касаещи възможността на извънучилищните педагогически учреждения да участват с проекти по националните и европейски образователни  програми, начина на финансиране на дейностите, квалификацията на педагогическите кадри и др.

            

Проф. Клисарова поздрави и талантливите  художници от ОУ „Захарий Круша“, танцьорите от ОДК, гр. Крумовград, певците от ВГ „Ново поколение“ от гр. Правец, които в момента на посещението са подготвяха за участие в Деня на таланта.

В практическата част на VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в съпътстващия семинар взеха участие десетки преподаватели от България, които представиха добри практики в направления театър, музика, танц и изобразително изкуство и педагози от Русия.

Специален гост на церемонията по награждаване бе г-жа Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието и науката.

 

Цветан Иванов - управител на Програма "Приятели на България" връчи грамоти и парични премии на отличените в "Ден на таланта". 

Категория "Музика"

Първа награда - грамота и парична премия от 800 лв.

Миглена Батанова - старши учител в ОУ "Васил Левски", гр. Правец, Софийска област

Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв. 

Владимир Лечев - старши учител, НУ “Илия Рашков Блъсков”, гр. Шумен

Трета награда - грамота и парична премия от 200 лв. 

Рени Чиликова - СОУ "Иван Вазов", гр. Нова Загора

Категория "Театър"

Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв.

Катя Божинова – старши ресурсен учител, Ресурсен център, гр Ловеч

Трета награда - грамота и парична премия от 200 лв.

Марияна Ангелова – главен учител, ОУ „Панайот Волов“, гр. Пловдив

Категория "Танц"

Първа награда - грамота и парична премия от 800 лв.

Милка Узунова – учител в Общински детски комплекс, гр. Крумовград

Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв.

Бистра Бъчварова -  ръководител на “Студио Балет – Бъчварова“, Общински детски комплекс, гр. Варна

Трета награда - грамота и парична премия от 200 лв. 

Майя Първанова – хореограф, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сливница

Поощрение – грамота и парична премия от 100 лв.

Иванка Гогова – учител, ОУ “Йордан Йовков”, гр. Пловдив

Категория "Изобразително изкуство"

Първа награда - грамота и парична премия от 800 лв.

Любка Радкова- старши учител по изобразително изкуство, Обединен детски комплекс, гр. Кюстендил

Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв.

Надя Стаменова и Веселин Стоянов – учители, 139 ОУ “Захарий Круша”, гр. София

Трета награда - грамота и парична премия от 200 лв.

Валентина Калева - старши учител по изобразително изкуство, ОУ “Панайот Волов”, гр. Пловдив

Своите награди получиха и отличените в писмената част на конкурса 

Снимки от събитието