Новини

Резултати от писмена част от VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Педагози, художествени ръководители от училища, детски градини, извънучилищни педагогически учреждения от България и Русия представиха добри практики и съвременни форми на извънкласни и извънучилищни дейности. Конкурсът се организира от Международна фестивална програма „Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Националния дворец на децата. Проявата е  под почетния патронаж на Министъра на образованието и науката на Република България.

Комисия в състав:

Председател : Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, МОН

Членове:                   

Ваня Балчева – Международна фестивална програма „Приятели на България“;

Мари Агасян  - Международна фестивална програма „Приятели на България“;

Татяна Досева – директор на Национален дворец на децата;

Тотка Иванова  – държавен експерт, отдел „Достъп до образование”,    Дирекция ДОПР, МОН

определи следните резултати:  


Награди на Международна фестивална програма "Приятели на България":


Първа награда /грамота и парична премия от 800 лв./:

• Наска Ангелова Манолова - пом. директор, Обединени ученически общежития, гр. Хасково

Тема: "Заедно в мечтите или приказка за едно общежитие"


Втора награда /грамота и парична премия от 500 лв./ - колективна награда за ефективна и дългосрочна дейност в направление „Изкуства” в ЦДГ 10 „Слънце”, гр. Бургас:

• Светлана Борисова Парцалева – учител по музика

Тема: „Синкретичното изкуство – инструмент за стимулиране на творческите способности”

• Валентина Петрова Христова - старши учител

Тема: „Вълшебният свят на куклите”

• Красимира Сотирова Георгиева - старши учител

Тема: „Кукленото изкуство в детската градина”


Трета награда /грамота и парична премия от 200 лв./:

• Владимир Веселинов Лечев, старши учител в НУ „Илия Рашков Блъсков”, гр. Шумен

Тема:„Извънкласна дейност и социализация чрез музикално-изпълнителска дейност”              


Поощрителни награди /грамоти и парични премии от 100 лв/:

• Светла Я. Стаменова - ръководител на ДФА „Шарено герданче”, ЦМДИ, гр. Търговище

Тема: „Работа с малките деца за изграждане на музикално певчески умения”

• Дора Величкова Стоименова – старши учител, 139 ОУ „Захарий Круша”, гр. София

Тема: „Работата с природни материали – извор на радост, творчески помисли и вдъхновение”

• Пенка Маркова Терзиева – директор на Център за работа с деца, гр. Сопот

Тема: „Детската театрална школа – среда за общуване и развитие на комуникативни и артистични умения”


Фестивална програма „Приятели на България” награждава с грамоти и плакети участници от Русия, представили добър опит за работа с деца в сферата на допълнителното образование:

• Игнатова Татьяна, Думнова Наталья, Филиппова Елена, Алмазова Марина – педагози, ГБОУ СОШ № 69, гр. Москва

Тема: „Екологическая сказка „Серая шапочка и красный волк”

• Лидия Петровна Лытнева – хореограф, ДШИ № 7, гр. Липецк

Тема: „Актерское мастерство в младших классах”

• Евгения Борисовна Черненилова – ръководител на отдел „Хореография”, ДШИ № 7, гр. Липецк

Тема: „Современный танец”


Специална награда за обучение по руски език в детска градина – грамота и дидактически материали, в помощ на преподавателя:

• Златка Асенова Кендерова – старши учител, ОДЗ № 4 „Радост”, гр. Смолян

Тема: „Руски език в детската градина – а защо не!”


Награди на Министерство на образованието и науката

за училища и извънучилищни педагогически учреждения и техни представители, презентирали  цялостна, дългосрочна политика за развитие на разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности /грамоти за институцията, за участниците и предметни награди/:


• ОУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово

Мая Стоянова Колева – директор

Тема: „Извънкласната дейност – успешен старт за пълноценен живот с музика, изкуства, наука испорт”

Петя Тодорова Тошкова – педагогически съветник

Тема: „Опознавам, откривам, мечтая, създавам”

Светлана Александрова Василева – старши учител

Тема: „Клуб „Млад журналист” изгражда активна жизнена позиция”

Виктория Василева Петрова – ръководител на извънкласни и извънучилищни дейности

Тема: „Вълшебства пред завеса”


• Обединен детски комплекс, гр. Търговище

Валентинка Стефанова Радева – директор

Тема: „Планиране дейността на извънучилищното педагогическо учреждение”


• СОУ „Васил Кънчов”, гр. Враца

Ива Георгиева Иванова – Спасова – старши учител

Тема: „ЕФЕКТ – път към пълноценна социална реализация. Описание на дейност в някои секции на Ученически клуб „Ефект”


Награди на Националния дворец на децата

/грамоти и предметни награди/


• Вилиян Илиев Великов – директор на Общински детски комплекс, гр. Никопол

Тема: „Извънучилищната дейност в ОДК – Никопол - възможност за творческа изява”

• Илиян Илиев Докторов – директор на Ученическо общежитие, гр. Ловеч

Тема: „Самостоятелното ученическо общежитие -  едно предизвикателство в системата на образованието”

• Любка Крумова Радкова – старши учител в Обединен детски комплекс, гр. Кюстендил

Тема: Развитие и изява на изобразителните способности на децата чрез модулно обучение, в сътрудничество и в интерактивна образователна среда”

• Милка Евгениева Узунова – учител в Общински детски комплекс, гр. Крумовград

Тема: „Народните танци като средство за възпитание и изграждане на духовна култура у децата”

• Сия Стефанова Папазова – учител по театрално изкуство в Общински детски комплекс, гр. Варна

Тема: „Програма „Достоевски – Чехов за деца и юноши” в практиката на ДЮТ „Златното ключе”


Награда на Областния управител на Добрич:


Дияна Иванова Боева – учител в ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич

Тема: Литературен фестивал в памет на Леда Милева”


Международна фестивална програма „Приятели на България” ще издаде сборник с откъси от доклади на част от участниците в VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, с цел да разпространи добрия педагогически опит. 

Отличени участници с грамота и публикация:

• Игнатова Татьяна, Думнова Наталья Филиппова Елена, Алмазова Марина – педагози в ГБОУ СОШ № 69, гр. Москва;

• Катя Грозева Александрова – старши възпитател в ОУ „Св. Кл. Охридски”, гр. Бургас;

• Анна Димитрова Георгиева  - директор на ЦДГ 32 „Дружба”, гр. Шумен;

• Снежана Великова Николова – старши възпитател в НУ „Княз Борис I”, гр. Шумен;

• Емилия Димитрова Димова – учител в ЦДГ „Бодра смяна”, гр. Червен бряг;

• Светлана Борисова Парцалева – учител в ЦДГ 10 „Слънце”, гр. Бургас;

• Цветанка Георгиева Симеонова – старши учител в ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна;

• Теменужка Петрова Михалева - старши учител в ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна;

• Боряна Стоева – Трайкова – старши учител в ЦДГ 3 „Детелина”, гр. Видин;

• Дияна Иванова Боева – учител в ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич;

• Владимир Веселинов Лечев – старши учител в НУ „Илия Рашков Блъсков”, гр. Шумен;

• Даниела Копчева Делчева – главен учител в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Хасково;

• Маргарита Пенкова Тодорова – старши учител в СОУ „Св. Кл. Охридски”, гр. Симеоновград;

• Милена Венциславова Рачовска – психолог в ПУИ „Асен Киселинчев”, гр. Долни Дъбник;

• Надя Божидарова Стаменова – учител в 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. София;

• Виктория Василева Петрова – ръководител ИКИУД, ОУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово;

• Маринела Василева Пенчева – учител в ЦДГ „Слънчице”, гр. Добрич;

• Гергина Тодорова Маринова – старши учител в ЦДГ „Слънчице”, гр. Добрич;

• Тодорка Радославова Цонева – старши учител в СОУ „Ангел Каралийчев”, гр. Стражица;

• Веселина Стефанова Владимирова – учител в ПГ по ЛПС, гр. Свищов;

• Росица Георгиева Стратиева – главен учител в СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел;

• Сия Стефанова Папазова – учител в Общински детски комплекс, гр. Варна;

• Ива Георгиева Иванова – Спасова – старши учител в СОУ „Васил Кънчов”, гр. Враца;

• Рена Цецова Дранкюлева – учител в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица;

• Донка Йозова Радева – старши учител в ПГХТТ, гр. Пловдив;

• Дияна Тодорова Николова – учител в ОУ Св. Св.Кирил и Методий”, с. Ръжена, Община Казанлък.


Наградите ще бъдат връчени по време на  практическата част на конкурса  и семинар „Извънкласни и извънучилищни дейности - обмен на успешен педагогически опит“, 20 – 23 юни, Курортен комплекс „Албена”.

Награден фонд от 6 000 лв., осигурен от Фестивална програма „Приятели на България“ очаква  художествени ръководители и техните възпитаници в останалите четири категории в практическата част на конкурса – „Ден на таланта“, Албена 2014.

Поздравяваме всички отличени педагози в писмената част на конкурса и желаем творчески успехи на всички участници!