Новини

Резултати от писмена част на VI Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Педагози от училища, детски градини, извънучилищни педагогически учреждения от цялата страна представиха добри практики и съвременни форми на извънкласни и извънучилищни дейности с ученици, и с деца в детските градини в приключилата първа част на конкурса.

Комисия, председателствана от г-жа Пенка Иванова - директор на Дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието" в МОМН и включваща представители на Фестивална програма "Приятели на България" – Ваня Балчева и Елиянка Михайлова , Синдиката на българските учители – Таня Леонидова и директора на Националния дворец на децата – Татяна Досева оцени писмените разработки и определи следните резултати:

Награди на Фестивална програма "Приятели на България"

Първа награда /грамота и парична премия от 800 лв./ - Надежда Цветанова Минчева,  директор на ЦДГ № 24 "Светулка", гр. Шумен

Тема: "Магията на оперeтното изкуство - преживяна, сътворена и мечтана от децата в детската градина"

Втора награда /грамота и парична премия от 500 лв./ - Емилия Борисова Стоянова, старши учител в Център за работа с деца, гр. Разград

Тема: "За работата ми в Градски мажоретен състав и ДТШ "Капчици" към ЦРД, Разград

Трета награда /грамота и парична премия от 200 лв./ - Горица Евтимова Петрова, старши учител в ОУ "Ст. Михайловски", гр. Пловдив

Тема: "Изкуството на словото - разгръщане на творчески импулси и разчупване на стереотипи"

Награди на Министерство на образованието, младежта и науката

за училища и учители, презантирали разнообразни дейности, разкриващи цялостна политика на училището в развитието на извънкласната дейност.

ОУ “Стою Шишков”, с. Търън, Област Смолян

Доклади на  Диана Александрова Димитрова – директор, Мариана Огнянова Чаушева,  Силвия Замфирова Кейванова, Светлана Момчилова Бозова – старши учители;

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Карнобат

Доклади на Маргарита Иванова Караманова – директор и Даниела Радева Василева – старши възпитател;

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Стрелци, Област Пловдив

Доклади на Румяна Христова Тодорова, Десислава Недкова Бориславова, Димитрина Иванова Тачева – старши учители.

Награди на Синдиката на българските учители

Светла Димитрова Попова– старши учител в ЦДГ № 1 "Звънче", гр. Шумен

Тема: "Европейски приказки"

Рена Цецова Дранкюлева– старши учител в ПГЕЕ "М. В. Ломоносов", гр. Горна Оряховица

Тема: Неформалното обучение по чужд език в клуб "Млад аниматор" и Театрален състав“

Снежана Милчева Донева– учител в Общински детски комплекс, гр. Пловдив

Тема: "Музикално-творчески развитие на деца (4-10г.) чрез участието им във вокална група като извънучилищна форма на обучение. Създаване и популяризиране на нова вокална формация.“

Награди на Националния дворец на децата

ЦДГ “Деница”, гр. Пловдив

Доклад на Ели Христакиева Грозева – директор и Милена Дим. Георгиева- Шишкова – старши учител

"Сцена на изкуствата в ЦДГ "Деница"

Център за работа с деца, гр. Враца

Доклади на Геновева Миткова Спасова – ръководител на ПДТС "Радост"  и Маргарита Тодорова Данаилова – вокален педагог

"ПДТС "Радост" при ЦРД, гр. Враца" и "Работата ми с детски вокални състави не е само моята любима професия - тя е моята същност"

Диана Илиева Кънева– учител, за дейност с ученици от СОУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив

Тема: "Опера в училище? Мисия възможна"

Специална награда на Областния управител на Софийска област

Веселка Христова Нинова– учител в ОУ "Васил Левски", гр. Правец

Тема: "Извънкласната дейност на втори клас в клуб "От раклата на баба"

Специална награда на Областния управител на София /град/

Надя Божидарова Стаменова– старши учител в 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. София

Тема: „Концепция за работа в клуб „Арти- при нас е весело“

Специална награда на Областния управител на Добрич

Росица Георгиева Стратиева – главен учител в СОУ ”Й. Йовков”  и ОДК, гр. Тервел

Тема: "От традициите на рода към новаторство и усвояване на европейски ценности"

Стойка Жекова Маринова - главен учител в СОУ ”Й. Йовков”  и ОДК, гр. Тервел

Тема: „Модерността в опазване на традициите“

Специални награди на Столична библиотека

Ренета Цонева Стоименова– учител в ПГИЧЕ "Митрополит Андей", гр. Търговище

Тема: „Театър на релси“

Дияна Иванова Боева– учител в ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич

Тема: „Творческо писане от гимназисти“

Магдалена Симеонова Маркова– старши учител в Общински детски комплекс, гр. Варна

Тема: „Седем метаморфози или превръщането на литературния клуб в културно пространство за израстване на младата личност“


Наградите ще бъдат връчени по време на  практическата част на конкурса  през месец юни в КК Албена.

Поздравяваме всички отличени педагози в писмената част на конкурса и желаем творчески успехи на всички участници!

Награден фонд от 6 000 лв., осигурен от Фестивална програма „Приятели на България“ и Специална награда на Синдиката на българските учители очакват  художествени ръководители и техните възпитаници в останалите четири категории в практическата част на конкурса – „Ден на таланта“, Албена 2013.