Новини

Резултати от V Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Практическата част на V конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности се проведе в КК Албена от 15 до 18 юни 2012 г. Художествени ръководители, преподаватели от цялата страна представиха дейността си чрез изпълнения на своите възпитаници. Над 250 деца и мледи хора пяха, танцуваха, рецитираха, представиха откъси от театрални постановки в зала "Атлантик" на хотел "Добруджа".

Комисия, председателствана от г-жа Пенка Иванова - директор на Дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието" в МОМН и включваща представители на Фестивална програма "Приятели на България" , Синдиката на българските учители и Националния дворец на децата оцени представянията в трите категории.

Грамоти и парични премии бяха осигурени и връчени от Цветан Иванов - управител на Фестивална програма "Приятели на България".

Категория "Музика" 

Първа награда - грамота и парична премия от 1 000 лв.

Бистра Генчева  - ръководител на ДФГ  „Тетевенски божурчета" и Асен Асенов - ДИГ „Тетевенче” при Народно читалище  „Съгласие 1869”, гр. Тетевен

Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв. 

Милена Добрева - главен учител по музика в СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Бургас и ръководител на ДВГ "Морски песъчинки"

Категория "Танц"

Първа награда - не се присъжда

Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв.

Марийола Спасова - ръководител на мажоретен състав при ОДЗ "Щурче" , гр. Шумен 

Категория "Театър"

Първа награда - грамота и парична премия от 1 000 лв.

Павлина Тарр - ръководител на ТС "Звездни мигове" при Национален дворец на децата, гр. София

Румен Велев - ръководител на Младежка театрална школа при Младежки културен център, гр. Бургас

Втора награда - не се присъжда

Специална награда на Областния управител на Софийска област  

Даниела Борисова, директор на ОУ "Васил Левски", гр. Костинброд, Полина Петкова, учител по музика и Анелия Викторова, ръководител на театрален състав - за представяне на разнообразни и ефективни извънкласни дейностии в "Ден на таланта";

Майя Първанова - ръководител на Състав за модерен балет към СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Сливница - за отлично представяне в "Ден на таланта";

Резултати от писмена част на конкурса:

Категория "Извънучилищна дейност"

Първа награда – грамота и парична премия от 1 000 лв.

Милена Владимирова – ръководител на Дом на енергетика, гр. Козлодуй  и Малинка Ганчева - преподавател по театрално изкуство;

Втора награда - не се присъжда

Поощрение - грамота и парична премия от 200 лв.

Георги Иванов - художествен ръководител на формация за атентичен фолклор, ОДК, гр. Пазарджик;

Златка Тасева, Надежда Топузлиева, Анета Миловастарши  учители, ЦДГ №2 “Снежанка”, гр. Казанлък;

Марийола Спасова, старши учител, УСШ “Хан Крум”, гр. Шумен.

Категория "Извънкласна дейност"

Първа награда – грамота и парична премия от 1 000 лв.

Валентина Грънчарова начален учител, ОУ “Христо Ботев”- с. Самораново, обл. Кюстендил;

Втора награда – грамота и парична премия от 500 лв.

Марияна Ангелова - учител, ОУ  “Панайот Волов”, гр. Пловдив;

Наградите в категории извънучилищни и извънкласни дейности се осигуряват от МФПДТ “Приятели на България”.

Награди на Министерство на образованието, младежта и науката

♦ Общински детски комплекс, гр. Варна - за цялостна, дългосрочна политика за развитие на разнообразни извънучилищни дейности. Представили дейността - Монка Недкова Николова – директор,  Татяна Славова Костова - учител танцово изкуство, Сия Стефанова Папазова - учител по театрална дейност, Маргарита Йорданова Шишкова – старши учител

♦ Катя Божинова - старши ресурсен учител  в РЦПИОВДУСОП, гр. Ловеч - за представяне на цялостен опит и разнообразна, ефективна работа с деца със специални образователни потребности в направление „Изкуства” ;

♦ Юлияна Геловска - учител в ПГ „Велизар Пеев”, гр. Своге, Софийска област - за активен принос в развитието на  ефективна извънкласна дейност в професионална гимназия;

♦ Даниела Делчева  - ръководител на ТС “Акцент” при ОУ „Любен Каравелов”, гр. Хасково - за развитие на извънкласна дейност, популяризираща и съхраняваща българските народни традиции

Специална награда на Синдиката на българските учители:

♦ Нина Пацева – директор, ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, с. Стрелци, община Брезово, Пловдивска област;

♦ Маринела Пенчева - учител , ЦДГ №10 “Слънчице”, гр. Добрич;

♦ Мариана Димитрова и Елена Халевачева - детски учители, ОДЗ “Радост”, ДГ “Незабравка” №3, ДГ “Детелина” №1, гр. Разлог, област  Благоевград;

♦ Елена Попова – учител в ІV ОУ „Христо Смирненски”, гр. Петрич

Награди на Областния управител на София  /град/

Иван Иванов и Светлин Стоянов, ЦДГ 53 “Света Троица”, гр. София;

Милена Нейова, Сдружение “Прегърни ме”, председател и ръководител на ателие “Прегърни ме”, гр. София;

Награди на Областния управител на Софийска област

ОУ “Васил Левски”, гр. Правец – за цялостна, дългосрочна политика за развитие на разнообразни извънкласни дейности. Представили дейността - Миглена Батанова - старши учител, Пенка Славчева - главен учител, Веселка Нинова – учител, Венислава Христова - старши ресурсен учител

Награди на Областния управител на Област Добрич

♦ ЦДГ „Здравец”, гр. Тервел - за представяне на цялостна и ефективна работа с деца в детските градини в направление „Изкуства”. Представили дейността - Диана Йорданова – директор, Василка Йоргова – учител, Дилияна Великова - главен учител

♦ Татяна Иванова - младши учител, ЦДГ № 20 “Радост”, гр. Добрич ;

♦ Мирослава Михайлова - младши учител, ЦДГ № 23 “Звездица”, гр. Добрич ;

♦ Доц. д-р Божанка Байчева - вокален педагог, Студио „Сарандев”, гр. Добрич .

Награди на Столична библиотека

♦ Маргарита Тодорова - учител по БЕЛ, СОУ “Св. Климент Охридски”, гр.Симеоновград;

♦ Галина Вълчешка –учител,Математическа гимназия “Гео Милев”, гр. Плевен;

♦ Тодорка Цонева - учителпо БЕЛ , СОУ “Ангел Каралийчев”, гр. Велико Търново;

♦ Марияна Митева - учител по БЕЛ, Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев”, гр. Габрово 

Награди на Националния дворец на децата

♦ Валентинка Радева – директор на ОДК, гр. Търговище;

♦ Виолета Янкова, Стойка Маринова, Росица Стратиева - ОДК  „Малкия принц”, гр. Тервел, Област Добрич

♦ Пенка Терзиева - директор на ЦРД, гр.Сопот;

♦ Мария Лебанова - директор и Петя Кучмова - учител по музика, ОДЗ № 4 “Радост”, гр. Смолян;

♦ Руска Квецинска - директор, Теменужка Арабаджиева – учител, ОДЗ “Бодра смяна, гр. Белене;

♦ Йорданка Стоянова - старши учител, ОДЗ  “Мир”, Карнобат, област Бургас;

♦ Наска Манолова - пом. - директор на Обединени ученически общежития, гр. Хасково  

Екипът на Фестивална програма "Приятели на България" поздравява наградените и пожелава на всички участници успешен нов творчески сезон!