Новини

ІV Конкурс за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности - РЕЗУЛТАТИ

Конкурсът за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности се организира от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката, Синдиката на българските учители и Националния дворец на децата. Провежда се под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката.

В творческата надпревара взеха участие 166 педагози, ръководители на състави и школи, работещи в училища, детски градини, читалища, общински детски комплекси и др.

Наред с участниците от всички области на България своя опит споделиха и педагози от Руската Федерация.

МФПДТ „Приятели на България” връчва в отделните категории  Първа награда – грамота и парична премия в размер на 1 000 лв. и Втора награда  - грамота и парична премия в размер на 500 лв. Специални награди връчват Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, Синдиката на българските учители, Областните управители на София /град/, Софийска област, Добрич и Столична библиотека.

Комисия в състав:

 Председател:     Пенка Иванова – директор на Дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерство на образованието, младежта и науката;

Членове:               Ваня Балчева – МФПДТ “Приятели на България";

                                Диана Райкова – МФПДТ “Приятели на България";

                                Таня Леонидова – Синдикат на българските учители;

                                Татяна Досева – директор на Национален дворец на децата;

                                Силвия Статкова – музикален педагог, диригент в НДД (Ден на таланта, 24.03.2011 г.);

                                доц. Красимир Петров – председател на Сдружение на танцови дейци, преподавател в НБУ (Ден на таланта, 23 и 25. 03. 2011 г.)

оцени получените методически разработки в петте категории и практическото представяне на участниците в  „Ден на таланта” , проведен на 23, 24 и 25 март 2011 г. в Националния дворец на децата с участието на 860 деца и младежи и  определи следните резултати:

І категория - Извънучилищна дейност

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. – екип от Общински детски комплекс гр. Варна за представяне на разнообразни извънучилищни дейности:

Монка Недкова Николова – директор на ОДК, гр. Варна

Доклад «ОДК-Варна-училище за свободното време и превантивен център за преодоляване негативите на обществото ни»;

Сия Стефанова Папазова – ръководител театрално изкуство - ОДК, гр. Варна

Доклад «Работа върху художественото слово» и представяне в Ден на таланта;

Маргарита Йорданова Шишкова – старши учител - ОДК, гр. Варна

Представяне в Ден на таланта.

ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Николина Николова Спасова - старши учител в ЦРД, гр. Плевен, диригент на Народен хор

Представяне в Ден на таланта

Специална награда на СБУ - Виолета Атанасова Лалева - ръководител на театрален състав към ОДК, гр. Провадия

Доклад “30 години детски театрален състав” и представяне в Ден на таланта

ІІ категория – Извънкласна  дейност

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. Пламен Димитров Крумов - диригент на Младежки духов оркестър към ПМГ –  гр. Монтана

Представяне в Ден на таланта

ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Даниела Копчева Делчева - главен учител в  ОУ „Любен Каравелов”, гр. Хасково и ръководител на ТС “Акцент”

Доклад „Танцът- споделена емоция” и представяне в Ден на таланта

ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Веска Николова Атанасова - старши учител по музика в СОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пазарджик и диригент на Училищен хор “Звънче”

Представяне в Ден на таланта

Специална награда на СБУ - Донка Йозова Радева - учител по история и цивилизация в ПГХТТ, гр. Пловдив

Доклад „С благословията на музата Клио на крилете на победите – УК “Клио”- ПГХТТ”  

ІІІ категория – Млад педагог

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. - Белла Константинова Хараламбова - преподавател по солфеж в НУИ „Панайот Пипков”, гр. Плевен и диригент на Духов оркестър

Доклад „Система за въздействие върху музикалната култура” и представяне в Ден на таланта 

ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Стамена Валентинова Христова - детски учител в ЧДГ “Малкият принц”, гр. Варна

Представяне в Ден на таланта

Специална награда на СБУ - Иван Стоянов Стоянов - ръководител танцово изкуство в ЦРД, гр. Разград

Доклад „Реално постигнати резултати и добри практики в сферата на дейността на Танцова формация Феникс към ЦРД”

ІV категория – Извънкласна и извънучилищна дейност с деца със специални образователни потребности

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. - Катя Георгиева Божинова - старши ресурсен учител в РЦПИОВДУСОП, гр. Ловеч

Доклад “Арт –терапевтични методи и практики за изграждане на социални умения при ученици със специални образователни потребности”

ІІ награда– не се присъжда

Специална награда на СБУ - Дина Жечева Янкова, “Преходно жилище”, към ДДЛРГ, с. Бързица

Доклад “Литературно –творческият клуб при“Преходно жилище”, към ДДЛРГ, с. Бързица – стратегия на работа и успехи”

V категория – Работа в направление „Изкуства” в детската градина

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. – екип от ЦДГ № 3 „Теменуга”, гр. Казанлък

Анета Артинова Мададжиян – директор

Доклад „Опитът на ЦДГ №3 “Теменуга” за социализацията на децата чрез художествено-естетическата дейност в детската градина”

Стефка Денева – художествен ръководител на ВГ „Теменуга”

Представяне в Ден на таланта

Ваня Минчева – художествен ръководител на ТС „Теменуга”

Представяне в Ден на таланта

ІІ награда– Грамота и парична премия от 500 лв. - Цеца Делчова Радивчева - старши учител в ЦДГ “Първи юни”, гр. Панагюрище

Представяне в Ден на таланта

Специална награда на СБУ-Петя Николова Кучмова и Теодора Огнянова Георгиева – ОДЗ № 4 „Радост”, гр. Смолян

Представяне в Ден на таланта

 

Награди на Министерство на образованието, младежта и науката - наградените училища получават грамота и мултимедиен проектор Mitsubishi Electric SD43OU SN 8811939. Участвалите педагози получават индивидуални грамоти и книги.

- Второ ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна – за представяне на разнообразни дейности, разкриващи цялостна политика в развитието на извънкласната дейност:

Лиляна Здравкова Цонева - ръководител на мажоретен състав

ДокладМажоретен състав – извънкласна форма на работа с деца в ОУ” и представяне в Ден на таланта;

Любов Лазарова Германова - ръководител на духов оркестър

Доклад „Духовият оркестър-специфична форма на извънкласна дейност в общообразователното училище” и представяне в Ден на таланта;

Веселин Константинов Костадинов - старши учител

Доклад  „Извънкласна дейност през учебната 2009-2010 и естетизация на интериорната среда”

Ангелина Димитрова – учител

Доклад  „Творчеството на децата –начин на общуване”

Галя Цонева Янева – библиотекар

Доклад „Библиотека-клуб „Приятели на книгата”

Димитринка Николова Радулова – художествен ръководител на танцов състав

Доклад „ДТС „Варненче”- въплъщение на фолклорната танцова традиция”

- ОУ “Христо Ботев”-с. Самораново, област Кюстендил – за развиване на извънкласна дейност в училище в малко населено място

Валентина Драганова Грънчарова – представяне в Ден на таланта

- V СОУ “Христо Ботев”, гр. Монтана  - за представяне на извънкласна дейност, съхраняваща българските национални традиции и възпитаваща в етническа толерантност

Антон Димов Атанасов -  старши учител по хореография

Доклад „Метод и стил на работа на ръководителя на фолклорна танцувална работилница «Етнос» и представяне в Ден на таланта

Награди на Министерсво на културата

- Тотка Кирилова Рибагина  - хореограф вНародно читалище “Рало”, гр. Вълчедръм, област Пловдив за творчески постижения при работа с Танцов ансамбъл “Фолклорна искра”

- Кичка Николова Христова – диригент вНародно читалище “Елин Пелин”, гр. Варна за творчески постижения при работа с Детска фолклорна студия “Неранза;

- Бистра Петкова Генчева и Асен Димитров Асенов – музикални ръководители в НЧ “Съгласие1869 г.” – гр. Тетевен за творчески постижения при работа с Група за автентичен фолклор “Тетевенски божурчета” и Инструментална фолклорна група “Тетевенче”.

 

Награди на Областния управител на София /град/

- Симеон Господинов Орсов- учител по хореография в 92 ОУ “Димитър Талев”, гр. София и ръководител на Детски танцов ансамбъл “Витошанче”

Доклад „Участие на младите хора в извънучилищния живот” и представяне в Ден на таланта;

- Весела Донкова Генчеваръководител на Танцово студио “Мики Маус” към ОДЗ № 11 “Мики Маус” и Детско танцово студио “Хорце” при 125 СОУ “проф. Б. Пенев”

Представяне в Ден на таланта;

- Павлина Борисова Тарр - ръководител на театрално студио “Звездни мигове” при Национален дворец на децата

Доклад „Всеки може да има своите звездни мигове- обучение по актьорско майсторство за деца на възраст 7 – 18 год.” и представяне в Ден на таланта;

- Бояна Борисова Спасова - учител по музика и ръководител на вокална група “Art Voice” в  31 СУЧЕМ

Представяне в Ден на таланта;

- Бонка  Николаева Антонова - учител по класически танци, ОДЗ “Звънче”

Доклад „Музика и танц-приказно вълшебство” и представяне в Ден на таланта

 

Награди на Областния управител на Софийска област

- ОДК, гр. Ихтиман – за представяне на цялостен опит и разнообразна извънучилищна дейност -   Елена Искърова Серева;

- ПГ „Велизар Пеев”, гр. Своге - за представяне на цялостен опит и разнообразна извънкласна дейност - Юлияна  Тодорова Геловска.

 

Награди на Областния управител на Област Добрич

- Гергана Ранкова Михайлова, Венета Светлинова Иванова– Художествена галерия, гр. Добрич

Доклад „Образователно-творческа дейност в галерийна среда. Интерактивни подходи за стимулиране на творческа и познавателна активност при деца и ученици в Художествена галерия гр. Добрич”;

- Дарина Димитрова Стаматова, Стела Христова Бахчеванова- ОМЦ “Захари Стоянов”, гр. Добрич, ателие “Стела и Дара”

Доклад „Съвместната работа с млади художници от различна възраст и творческото им взаимодействие”;

- Ивелина Иванова Николова, Емилия Денчева Маринова- ЦДГ “Първи юни” №17, гр. Добрич

Доклад „Едно вълшебно предизвикателство”

 

Награди на Столична библиотека

- Зоя Велчева Йончева - главен учител по история и БЕЛ в СОУ „Христо Ботев”, гр. Враца

Доклад „Стимулиране интереса на учениците за извънкласни дейности чрез изучаване творчеството на бележития художник-Крум Панов”

- Валентина Иванова Плачкинова и Стефка Пенчева Конакчиева – ст. учители в ОУ “Петко Р. Славейков”, гр. Варна

Доклад „Литературното творчество – моето различно Аз (извънкласна дейност под формата на виртуално Литературно ателие)”

- Елена Симеонова Попова - учител по БЕЛ в ІV ОУ  “Христо Смирненски”, гр. Петрич

Доклад “Книгата е повече от подарък...” и представяне в Ден на таланта

- Йорданка Борисова Филева-  главен учител по БЕЛ във Второ СОУ “проф. Никола Маринов”, гр. Търговище

Доклад „Силата на словото и силата на училищната общност /за дейността на Литературен клуб “Любословие” във ІІ СОУ “проф. Никола Маринов”, гр. Търговище/”;

 

Награди на Националния дворец на децата

- Луиза Стефанова Владимирова - ръководител на Мажоретен състав към Общински младежки дом, гр. Монтана

      Представяне в Ден на таланта;

- Мария Асенова Дикова -  пом. – директор на ОУ “Иван Вазов”, гр. Видин

Доклад “Училищното радио-школа за пълноценна и осмислена извънкласна дейност”;

- Нора Руменова Иванова -  учител в ОДК, гр. Търговище

Доклад „Театрална работилница-да поставим детето в центъра на познавателно-творческия процес”

- Весела Петрова Тодорова – диригент в Общински детски център за култура  и изкуство, гр. Русе

Доклад „Хор “Дунавски вълни”-необходимостта да си част от голямото изкуство”

- Неджимие Сюлейманова Идиризова - ръководител на състав за турски фолклор към ОДК, гр. Две Могили

Доклад “Етнопалитра с история и бъдеще” и представяне в Ден на таланта;

- Юлия Василева Дживджорска – художествен  ръководител на ДЮТ “Щурчо”, ОДК,  гр. Благоевград

Представяне в Ден на таланта;

- Виолета Георгиева Щерева и Димитър Добромиров Донев – учители по народно пеене в ОДК, гр. Пловдив и ръководители на ФАФ „Куклици”

Представяне в Ден на таланта;

- Миглена Божидарова Георгиева - вокален педагог и директор на ОДК, гр. Монтана

Доклад „Моята практика като вокален педагог” и представяне в Ден на таланта;

- Веселина Николова Йотова - старши учител в Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград

Доклад „Младежта в действие чрез форум театъра”

 

МФПДТ “Приятели на България” награждава с грамота и публикация в сборник “Добри практики за работа с деца”:

- Йорданка Стефанова Василева - учител по религия и история в СОУ “Христо Ботев”, гр. Септември за доклад на тема „Богатият свят на СИП-религия – образователни, художествени, музикални, театрални мултимедийни и филмови аспекти”

- Шинкарева Светлана Николаевна – гр. Астрахан, Русия за доклад на тема „Хореографическое искусство как средство социального, нравственного, эстетического и эмоциального воспитания»

Синдикатът на българските учители връчва специално отличие на Михайлова Надежда Арсентьевна, гр.Старая Русса, Русия за доклад на тема „Методика работы с детским оркестром русских народных инструментов”.

 

Международна фестивална програма „Приятели на България” ще публикува част от най-добрите писмени доклади в сборник „Добри практики за работа с деца”.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония по време на Асамблея на детското и младежко творчество през месец юли 2011 г. в Курортен комплекс Албена. Част от това събитие е и традиционния семинар за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности. Актуална информация – на www.festival-bg.com и във вестник „Учителско дело”.

Организаторите изказват благодарност на всички участници в ІV Конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност, както и на институциите, които го подкрепиха.

На всички желаем успех и нови творчески срещи!