Новини

Резултати от ІІІ Конкурс за педагози

Резултати от ІІІ Конкурс за педагози, работещи с деца в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност “Учител, ученик, родител – ЗАЕДНО"

    Приключи Третият конкурс за педагози, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности “Учител, ученик, родител – ЗАЕДНО. Конкурсът се организира от Международна фестивална програма “Приятели на България” и Синдиката на българските учители, със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката.
    
     В творческата надпревара взеха участие 127 педагози, ръководители на състави и школи, работещи в училища, читалища, общински детски комплекси и др.
    
     Наред с участниците от всички области на България своя опит споделиха и шест учителки от Първо Българско Неделно Училище „Свети Иван Рилски”, Хатива, Испания.
     
     Комисия в състав:
    
Председател:  Пенка Иванова – началник на отдел “Достъп до образование” в Министерство на образованието, младежта и науката;
Членове:           Ваня Балчева – МФПДТ “Приятели на България”,
                             Диана Райкова – МФПДТ “Приятели на България”,
                             Таня Леонидова – Синдикат на българските учители,
                            Татяна Досева – директор на Национален дворец на децата
    
оцени получените до 31 март 2010 г. методически разработки в четирите категории и определи следните резултати: 
    
І категория - Извънкласна дейност

І  награда Грамота и парична премия от 1 000 лв. - Николай Димитров Докторов, старши учител в ОУ „Антон Страшимиров”, гр. Варна
“Специфика на груповото обучение на ученици, изучаващи традиционния български инструмент - кавал”;
ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Елена  Иванова Кунчева, учител по френски език в СОУ „Георги Брегов”, гр. Пазарджик
“Театърът и обучението по френски език”;
Специална награда на СБУ - Радка Цветанова Тошева, учител по БЕЛ в СОУ „Никола Войводов”, гр. Враца
“Иновационни методи на управлението, работата с родителите и извънкласните дейности в
СОУ „Никола Войводов”

ІІ категория – Извънучилищна дейност

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. - Деница Станчева Узунува, диригент на Детски хор „Бодра песен” в ОДК, гр. Шумен;
“Децата на България – смисълът на живота ни, на труда ни, на вдъхновението ни”;
ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Атанаска Трифонова Игнатова, гр. Златарица, Област Велико Търново
“Клуб „Златарчета”;
Специална награда на СБУ - Павлинка Станчева Марева, учител в ОДК, гр. Шумен
“Литературното изкуство и психологическото развитие на подрастващото поколение съвместна грижа на учителя и родителя в извънучилищното педагогическо учреждение” 

ІІІ категория – Млад педагог

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. - Константин Кирчев Фиданчев, преподавател по тамбура и ръководител на народен оркестър в 144 СОУ „Народни Будители”, гр. София
“Доверие, труд и постоянство е ключът към успеха”
ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Лидия Ангелова Гаджева, учител по БЕЛ и ръководител на театрална трупа в ОУ „Хр. Ботев”, гр. Раковски
“В света на „Женско царство”;
Специална награда на СБУ - Пламена Иванова  Цветанова, учител в ОДЗ “Радост”, гр. Враца
“Организиране и провеждане на мероприятия извън ДГ. Взаимодействие в триадата:учител-ученик-родител”

ІV категория – Извънкласна и извънучилищна дейност с деца със специални образователни потребности

І  награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. - Татяна Георгиева Китанова, главен учител в ОДК, гр. Перник
“Изграждане на интегрирани групи от деца със СОП в системата на извънучилищните звена”;
ІІ награда – Грамота и парична премия от 500 лв. - Кичка Николова Христова, учител народно пеене в СОУ за ДНЗ „Проф. Иван Шишманов”, гр. Варна
“Богатството на многообразието и изкуството да бъдем щастливи”;
Специална награда на СБУ - Катя Георгиева Божинова, РЦПИОВДУСОП, гр. Ловеч
“Арт –терапията – прозорецът към децата със СОП”

І и ІІ награда в четирите категории се осигурявят от МФПДТ “Приятели на България”.

Награди на Министерство на образованието, младежта и науката
МОМН награждава педагози от училища, описали разнообразни дейности, разкриващи цялостна политика в развитието на извънкласната дейност:
* ОУ „Цанко Церковски” - с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра - Милена Михайлова Стефанова, Таня Георгиева Иванова, Румяна Стефанова Върбанова;
* ОУ „Васил Априлов” – гр. Бургас - д-р Радка Мирчева Стаматова,  Веселин Стефанов Грънчаров, Малинка Колева Бакалова, Иванка Михайлова Янкова;
* 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – гр. София - Ирена Василева, Петя Букурещлиева, Надя Божидарова Стаменова

Награди на Държавната агенция за българите в чужбина
ДАБЧ удостоява с грамота колектива на Първо Българско Неделно Училище – Хатива, Испания, а участниците в конкурса – с паметни подаръци:
* Антоанета Димитрова Стойчева;
* Ваня Ангелова Ангелова – Топузова;
* Веска Стефанова Генчева;
* Камелия Златева Митева;
* Недялка Лавчева Гочева;
* Ваня Атанасова Пенчева.

Награди на Областния управител на София /град/
* Бойка Милчова Гюрнева – старши учител в 137 ОУ „Ангел Кънчев”, гр. София;
* Веска Любенова Петкова – учител в 132 СОУ „Ваня Войнова”, гр. София;
* Лилия Владимирова Розева - учител в 132 СОУ „Ваня Войнова”, гр. София
   
Награди на Областния управител на Софийска област
* Невяна Кирилова Шадова – старши учител по изобразително изкуство в ОУ “Отец Паисий”, гр. Своге;
* Юлияна  Тодорова Геловска – учител по БЕЛ в ПГ „Велизар Пеев”, гр. Своге;
* Елена Искърова Серева - ръководител на школа по изобразително изкуство в ОДК, гр. Ихтиман.

Награди на Областния управител на Област Добрич
* Севдалина Иванова Венкова – началник на сектор Център за защита на природата и животните, гр. Добрич;
* Димитрина Иванова Славова – учител по БЕЛ в ОУ “Хр. Ботев”, гр. Добрич;
* Маринела Василева Пенчева – учител в ЦДГ 10 “Слънчице”, гр. Добрич.
   
Награди на Столична библиотека
* Росица Милова Вълчева – учител в ПМГ, гр. Враца;
* Тодорка Георгиева Лазарова – Мавродиева – учител в ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас;
* Мирослава Петрова Петърчева – организатор извънкласна дейност в ЧПГ „Американски Колеж Аркус”, гр. Велико Търново.

Награди на Националния дворец на децата
* Росица Драганова Паскова – пом. – директор на СОУ „Г. Бенковски”, гр. Тетевен;
* Теодора Методиева Сталева – ОДК, гр. Пловдив;
* Кремена Миткова Попова – ОДК, гр. Ловеч;
* Емилия Тодорова Тодорова – упавител на “Емили мюзик”, гр. Димитровград;
* Валентина Георгиева Стойнева – ОДК, гр. Стражица

     МФПДТ “Приятели на България” награждава с грамота и публикация в сборник “Добри практики за работа с деца” Екатерина Алексдандрова Маринова - Асоциация Дом за всеки, личен асистент на деца с увреждания, които посещават масово училище, гр. Варна.
    
     Всички отличени ще получат грамота и награди от организаторите и съорганизатори, а част от най- добрите разработки ще бъдат публикувани в сборник “Добри практики за работа с деца”.
     Наградите ще бъдат връчени на официална церемония по време на Асамблеята на детското творчество месец юли 2010 година в курортен комплекс Албена. Всички участници ще получат покани на това събитие, което се превърна в ежегодна среща на българските педагози за обсъждане на теми, свързани с добрите практики и обмяна на опит.
     Международна фестивална програма “Приятели на България” и Синдикатът на българските учители изказват огромната си благодарност на всички участници в Третия конкурс за педагози, работещи с деца в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност, както и на държавните институции, които го подкрепиха.
     На всички тях желаем успех и нови творчески срещи.

       Информация за семинара с педагози, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности -  на www.festival-bg.com и във вестник “Учителско дело”.