ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ

V ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ „Я ТРОПНЕТЕ, ДА ТРОПНЕМ!“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ                                                                               ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

V ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ „Я ТРОПНЕТЕ, ДА ТРОПНЕМ!

11.05.2019г.гр. Сливница

Фестивална програма „Приятели на България” в партньорство с Община Сливница и Съюз на народните читалища в България.

Място на провеждане: Спортна зала „Арена Сливница”,  Начален час: 10,00 часа.

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР. СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА КНИЖНО – БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НА ЧИТАЛИЩА В СТРАНАТА.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Фестивална програма „Приятели на България“, Община Сливница и Съюз на народните читалища в България канят за участие в надиграването на любителски състави, клубове, школи, групи и други непрофесионални формацииза български танцов фолклор.

 1. Участниците ще се състезават в две възрастови категории – до 16 години и над 16 години.
 2. В изпълненията се допуска участие и на хореографите - ръководители на формациите, които, в този случай, се явяват участници и също заплащат такса.
 3. Облеклото е по избор на участниците, но е задължително използваните обувки да са подходящи за танци, без токове.
 4. Формациите, желаещи  да  участват в надиграването, изпращат по електронен път в офиса на Международна фестивална програма „Приятели на България” заявка за участие – по образец.

Всички групи заплащат такса за участие в размер на 1,00 /един/ лв. на човек, чрез превод по следната банкова сметка:

Експресбанк, IBAN: BG04TTBB94001525623686, BIC: TTBBBG22 

МФП „Приятели на България“

РЕГЛАМЕНТ:

1. Участиници в категория над 16 години:

 1. Две подкатегории:
  • малки групи – до 30 човека;
  • големи групи – над 30 човека; 

Участието има състезателен характер, като всяка група изпълнява по две хора автентично хоро и хореографска разработка в рамките на 6 /шест/ минути.   

Критерии за оценяване:

 • Автентичност на изпълнението;
 • Сложност и синхрон на изпълнението;
 • Емоционален заряд и атрактивност на изпълнението;

НАГРАДЕН ФОНД: Грамоти, плакети, специални награди.

Музикалният съпровод трябва да бъде изпратен заедно със заявката  на следния e-mail– plamenkrusteff@gmail.com или festival_db@abv.bg

2. Участници в категория под 16 години:

Участието има състезателен характер, като всяка група изпълнява по два танца /автентични или разработки – по избор/ в рамките на 6 /шест/ минути.

Критерии за оценяване:

 • Синхрон на изпълнението;
 • Сложност на изпълнението;
 • Емоционален заряд и атрактивност на изпълнението;

НАГРАДЕН ФОНД: Грамоти, плакети, специални награди.

Музикалният съпровод трябва да бъде изпратен заедно със заявката на следния e-mail  -  plamenkrusteff@gmail.com или festival_db@abv.bg

Жури: Професионално жури,съставено от хореографи и фолклористи.  Класирането не подлежи на обжалване.


Срокове за подаване на заявки за участие:

 • До 05.05.2019 г., формациите изпращат по електронен път следните материали:

- заявка за участие по образец; /задължително е попълването на графата „данни за издаване на фактура”/;

- кратка писмена информация за групата;

- за групите, участващи в категорията под 16 години – списък на участниците с дати на раждане;


Срок и начин на плащане:

 •  До 07.05.2019 г. подалите заявки за участие формации, заплащат по банков път - еднократно и изцяло, таксата за участие. Заявките, които не са потвърдени чрез плащане, се считат за оттеглени.
 • До 08.05.2019 г. организаторът, на базата на потвърдените чрез плащане заявки, изготвя и предоставя на участниците програма на надиграването, включваща времето за регистрация, реда и часа на изпълнението, награждаване. 

Адрес за изпращане на заявки за участие:

Координатор: Пламен Кръстев, e-mail: plamenkrusteff@gmail.com / festival_db@abv.bg

тел: 0898373051, 02/ 987 55 68,

Актуална информация за събитието наwww.festival-bg.com.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005442485234

София 1000, ул. „Струмица” № 1 А, ет. 1, ап. 1,

Международна фестивална програма  „Приятели на България”