XX Международен фестивал

"Приятели на България" 01 - 05.07.2019 г. 


XVI Международен хоров фестивал

"Маестро Медникаров" 06 - 09.07.2019 г. 


VII Международен театрален фестивал

"Приятели на България" 08 - 11.07.2019 г. 


XI Международен инструментален фестивал

"Приятели на България" 06 - 09.07.2019 г.