"ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР"

Извънкласни и извънучилищни дейности - обмен на успешен педагогически опит

17 - 20.06.2016 г. - курортен комплекс "Албена" 


"ОТ УЧИТЕЛЯ - С ЛЮБОВ" 

 -  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС - РЕЗУЛТАТИ 

 - II ФЕСТИВАЛ ЗА ПЕДАГОЗИ 

17 - 20.06.2016 г. - курортен комплекс "Албена"


 

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА И УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ