VII Международен фестивал “Сред приятели”

/творчески срещи/

01 - 04.10.2016 г. - Черна Гора 


"II Международен хоров фестивал

„Черногорски звън” 

01 - 04.10.2016 г. - Черна Гора 

 


 

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА И УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ